Nhà máy bột giặt

Nhà máy sản xuất bột giặt

Chúng tôi có hai nhà máy sản xuất bột giặt ở tỉnh Hà Nam và tỉnh Quý Châu để hợp tác ổn định, chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau mà bạn muốn, các kích cỡ khác nhau (30g, 125g, 200g, 500g, 1kg, 3kg, 6kg, 25kg) các loại nước hoa khác nhau (chanh, hoa nhài, hoa, v.v.), các đốm khác nhau được thêm vào mà bạn muốn (thậm chí chúng tôi có thể chấp nhận thương hiệu OEM, đóng gói. Chỉ cần bạn cần, chúng tôi có thể làm!)

Năng lực sản xuất:

100 nghìn tấn mỗi năm

Mặt hàng:

Giặt thường xuyên Bột; Cô đặc Bột giặt; Bột giặt

Quy cách bột giặt:

30g, 125g, 200g, 500g, 1kg, 3kg, 6kg, 25kg