Garantie

Garantie

De Wederverkoper garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan worden gesteld.

Ben je toch niet tevreden over het product? Of is het stuk? Dat is natuurlijk vervelend! De Wederverkoper helpt jou hierbij mee.

14 dagen bedenktermijn op alle producten
Toch niet blij met de aankoop? Dan kun je het binnen 14 dagen op eigen kosten terugsturen. Graag wel in originele staat en compleet. Het liefst ook in de originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) zoals je het product hebt ontvangen. Dit om tijdens de retourzending schade aan het product te voorkomen.

De Wederverkoper adviseert aangetekende verzending via PostNl. De verzendkosten voor aangetekende verzending bedragen in de meeste gevallen € 8,60,-. Voor een overzicht van de kosten, klik hier.

Na ontvangst van het product zullen wij dit uiterlijk binnen drie werkdagen in behandeling nemen. Is alles in orde, dan storten wij direct het volledig aankoopbedrag terug.

Waardevermindering?
Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle – zoals dit ook in de winkel gebruikelijk is – mogen worden gebruikt. Indien waardevermindering optreedt door bijvoorbeeld krasjes / beschadiging aan de hardware behouden wij ons het recht voor, hiervoor van de klant een redelijke vergoeding te eisen.

Voorbeeld/model tekst voor herroeping
Je kunt gebruik maken van onderstaand voorbeeld/model tekst voor herroeping. Deze tekst alleen aanvullen, in mail plakken en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
De Wederverkoper
Jubelpark 17
1448 GD Purmerend
per e-mail: info@dewederverkoper.nl

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/de levering van de volgende dienst herroep/herroepen(*)

Besteld op(*) / Ontvangen op(*):…………….

Naam/Namen consument(en):……………….

Adres consument(en): ………………………….

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:

Formulier
U kunt ook gebruikmaken van ons bijgevoegde formulier voor herroeping koopovereenkomst, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.